Nghệ thuật đặt câu hỏi cho trẻ khi học tiếng Anh

HỎI ĐIỀU NHỎ ĐỂ NÓI VỀ THỨ LỚN…
SMALL QUESTIONS TO ASK ABOUT BIG THING …
Làm sao để con chịu chia sẻ nhiều hơn với mình?
How to make your children share more about themself ?

45 câu hỏi mở giúp trẻ cảm thấy đủ an toàn để trả lời và hướng đến nhiều chủ đề lớn hơn. Nên lựa chọn câu hỏi phù hợp với độ tuổi và tư duy của con

45 open-ended questions to help children feel safe enough to answer and lead to larger topics.

1. Con muốn trường bổ sung môn học nào?
1. Which subject do you want your school add on?

2. Môn học nào con muốn trường bỏ đi nhất?
2. Which subject do you want to discard in your school?

3. Giáo viên con yêu thích nhất là ai?
3. Who is your favorite teacher?

4. Con ước mơ làm nghề gì?
4. What is your dream job ?

5. Con sẽ làm gì nếu có 1 USD/ 10USD/100USD/ 1.000 USD trong tay?
5. What would you do if you had $1/ $10/ $100/ $1,000 in hand?

6. Con thích tranh vẽ bằng chất liệu nào nhất?
6. What material do you like to draw with?

7. Nếu con lập một ban nhạc, tên của ban nhạc đó sẽ là gì?
7. If you formed a band, what would the name of that band be?

8. Nếu con có thể đưa cả nhà đi nghỉ, chúng ta sẽ đi đâu?
8. If you could take our family on vacation, where would we go?

9. Con là người dậy sớm hay là cú đêm?
9. Are you an early bird or a night owl?

10. Con thích mùa nào nhất trong năm?
10. Which season do you like best in the year?

11. Nếu được nghỉ học một ngày, con sẽ dùng thời gian đó để làm gì?
11. If You have school off for a day, what would you use it for?

12. Nếu có thể dẫn ba người bạn đi xem phim, con sẽ chọn ai?
12. If you could take your three friends to the cinema, who would you take?

13. Hãy mô tả ngôi nhà/chiếc xe mơ ước của con.
13. Please describe your dream home / car.

14. Con muốn thay đổi quy tắc nào trong nhà mình?
14. What rules do you want to change in your home?

15. Con thích hoạt động nào của gia đình mình nhất?
15. Which family activity do you like best?

16. Con muốn chúng ta sẽ làm gì thường xuyên hơn?
16. What do you want us to do more often?

17. Con thích ứng dụng/trò chơi nào nhất trên Ipad?
17. Which app / game do you like best on your Ipad?

18. Kế hoạch cho ngày sinh nhật của con là gì?
18. What is your birthday’s plan?

19. Con thấy mình là người hướng nội hay hướng ngoại?
19. Do you find yourself introverted or extroverted?

20. Thú vui lớn nhất của con là gì?
20. What is your greatest hobby?

21. Nếu có thể thay đổi một thứ trong phòng, con muốn đó là thứ gì?
21. If I could change something in the room, what would you want?

22. Con thấy gia đình nào trên phim giống nhà mình nhất?
22. Which family do you see in the movie like our family most?

23. Con ghét làm việc nhà nào nhất (lau nhà, rửa bát…)?
23. Which housework do you hate to do the most (house cleaning, washing dishes …)?

24. Con nghĩ gì về tài năng tiềm ẩn của mình?
24. What do you think about your hidden talents?

25. Ba từ mà bạn bè hay dùng để mô tả con là gì?
25. What are the three words your friends often use to describe you?

26. Ba từ mà con sẽ dùng để mô tả bản thân là gì?
26. What are the three words that you will use to describe yourself?

27. Kể tên ba thứ mà con không thể sống thiếu chúng.
27. Name three things you can’t live without.

28. Nếu con có thể thiết kế một ứng dụng mới, đó sẽ là ứng dụng gì?
28. If you could design a new application, what would it be?

29. Màu gì mô tả tâm trạng hiện tại của con?
29. What color describes your current mood?

30. Nếu con có một siêu năng lực, đó sẽ là gì?
30. If you had an esper power, what would it be?

31. Ba đặc điểm của cha mẹ không tốt là gì?
31. What are three characteristics of bad parents?

32. Ba đặc điểm của cha mẹ tốt là gì?
32. What are three characteristics of a good parents?

33. Khoảnh khắc con tự hào nhất từ trước đến nay là gì?
33. What is the moment you are most proud of?

34. Nếu nhà mình có thể nuôi thêm một con vật, con muốn đó là con gì?
34. If I could raise another animal, what would I want?

35. Con muốn học thêm kỹ năng gì?
35. What skills do you want to learn more?

36. Con muốn quen nhiều người hay chỉ cần có vài người bạn tốt?
36. Do you want to make many friends or just have some good friends?

37. Con thích điều gì nhất ở mạng xã hội?
37. What do you like most about social networking?

38. Con thích thể loại nhạc/ban nhạc nào?
38. What kind of music / band do you like?

39. Khi tranh luận qua tin nhắn, chúng ta có thể gặp vấn đề gì?
39. What kind of problems might we have when arguing over text messages?

40. Con thích tranh cãi quyết liệt để giải quyết vấn đề ngay lập tức hay dành thời gian suy ngẫm?
40. Do you like fierce debate to solve problems immediately or take time to ponder?

41. Những đặc điểm mà con sẽ tìm kiếm ở bạn trai/bạn gái là gì?
41. What characteristics would you look for in a boyfriend / girlfriend?

42. Điều gì khiến con thất vọng nhất từ trước tới nay?
42. What makes you the most disappointed ever?

43. Nhà mình có những quy tắc nào mà nhà các bạn con không có?
43. Are there any rules in our family that your friends’ family does not have?

44. Con cảm thấy yêu bố/mẹ nhất khi nào?
44. When do you feel you love daddy and mommy most?

45. Có việc gì mà bố/mẹ làm khiến con cảm thấy đặc biệt không?
45. Is there anything that daddy and mommy do that makes you feel special

Để giúp các con học tốt tiếng Anh, các bố mẹ có thể tìm hiểu thêm tại group BMYC của anh Lê Quang Huy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *