Nghệ thuật đặt câu hỏi cho trẻ khi học tiếng Anh

HỎI ĐIỀU NHỎ ĐỂ NÓI VỀ THỨ LỚN…
SMALL QUESTIONS TO ASK ABOUT BIG THING …
Làm sao để con chịu chia sẻ nhiều hơn với mình?
How to make your children share more about themself ?

45 câu hỏi mở giúp trẻ cảm thấy đủ an toàn để trả lời và hướng đến nhiều chủ đề lớn hơn. Nên lựa chọn câu hỏi phù hợp với độ tuổi và tư duy của con

Continue reading “Nghệ thuật đặt câu hỏi cho trẻ khi học tiếng Anh”